Zelená domácnostiam je dotačný program na podporu inštalácie vykurovacích zariadení,hlavne využívateľných obnoviteľných zdrojov energie formou poukážky. Uchádzači žiadajú o finančnú podporu v rodinných domov alebo bytových jednotiek.

Na aké zariadenie môžete dostať dotácie?

  • Kotly
  • Slnečné kolektory

Dotácia, je hlavným programom spoločnosti HEAT-MONT s.r.o. Naša spoločnosť zabezpečuje inštalácie a servis kotlov od českého výrobcu ATMOS, od slovenského výrobcu VIMAR (VIGAS) a poľského výrobcu KOLTON. Podpora sa týka: kotlov spaľovania na drevo (tzv. drevosplyňujúce kotly),na uhlie, peletky, kombinované kotly na drevo a peletky a na slnečné kolektory. Zelenadomacnostiam.sk (viac tu)

Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie SIEA